เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานเหนือ

เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานเหนือ

          เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานเหนือที่ใช้บรรเลงกันมาตตั้งแต่อดีตมีหลายประเภทหลายชนิด ทั้งที่กำลังอยู่ในความนิยมและที่กำลังจะสูญหายไป เนื่องจากเครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงไม่พอแก่การดำเนินทำนอง จึงขาดความนิยมลงไปทีละน้อย ๆ และคงจะสูญไปในที่สุด ในทางตรงกันข้าม เครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงมากพอและมีระดับเสียง( Tone Color) คนละชนิด ก็ได้รับการปรับปรุงให้มีขนาดกระทัดรัดสวยงามและมีความทนทานมากขึ้น มิหนำซ้ำยังได้ปรับปรุงระดับเสียงที่ยังขาดเพื่อใช้บรรเลงเพลงต่าง ๆ ได้กว้างขวางขึ้นไปอีก เพื่อความเข้าใจในดนตรีอีสานเหนือ จึงแบ่งเครื่องดนตรีออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

          1. ประเภทเครื่องดีด
          2. ประเภทเครื่องสี
          3. ประเภทเครื่องตี
          4. ประเภทเครื่องเป่า

Related Articles

Free Joomla templates by Ltheme