ดนตรีคืออะไร

ดนตรีคืออะไร

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านและการแสดง พื้นบ้าน 4 ภาค ปีที่ 16 “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” | ThaiPR.NET

เนื้อหาที่นำเสนอนี้ผมได้รวบรวมมาจากที่ต่างๆ เช่น จากเวบไซต์ หนังสือ นิตยสาร CD ดังนั้นจึงขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนที่ได้ให้ความรู้และมอบเป็นวิทยาทาน อีกทั้งยังช่วยทำให้เวบไซต์นี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ดนตรี คืออะไร 

            ดนตรี ( อังกฤษ : music ) คือ เสียง และโครงสร้างที่จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบแบบแผน ซึ่งมนุษย์ใช้ประกอบกิจกรรมศิลปะที่เกี่ยวข้องกับเสียง โดยดนตรีนั้นแสดงออกมาในด้าน ระดับเสียง (ซึ่งรวมถึง ท่วงทำนอง และ เสียงประสาน ) จังหวะ และ คุณภาพเสียง (ความต่อเนื่องของเสียง พื้นผิวของเสียง ความดังค่อย) นอกจากดนตรีจะใช้ในด้านศิลปะได้แล้ว ยังสามารถใช้ในด้านสุนทรียศาสตร์ การสื่อสาร ความบันเทิง รวมถึงใช้ในงานพิธีการต่าง ๆ ได้

              ดนตรีเป็นเรื่องของ “ เสียง ” ที่เราได้ยินกันเป็นประจำผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ ดนตรีในปัจจุบันมีหลากหลายประเภท ป็อบ ร็อค แร็พ แจ๊ส ลูกทุ่ง หมอลำ เพลงคลาสสิค เพลงไทยเดิม ฯลฯ ซึ่งเปรียบเสมือนอาหารนานาชนิดที่มีรสเปรี้ยว หวาน มัน เค็ม ที่เรากินกันอยู่ทุกวัน

              ดังนั้นสิ่งที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ก็คือ ดนตรีเป็นสิ่งหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเราทุกคน โดยเฉพาะกับเด็กแล้วนั้น “ ดนตรีกับเด็ก ” นับว่าเป็นสิ่งที่ผูกพันกันอย่างลึกซึ้ง เพราะดนตรีเป็นสื่อที่ตอบสนองต่อธรรมชาติของเด็กโดยตรง และสร้างความสุขให้เด็กได้อย่างง่ายๆ และที่สำคัญดนตรีเป็นเหมือนทางลัดที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำมาใช้ในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็กได้เป็นอย่างดี
 

          ประโยชน์ของดนตรี
          ประวัติดนตรีสากล
          โน้ตสากลเบื้องต้น
          ประเภทเครื่องดนตรีสากล

หนังสืออ่านเพิ่ม

•  Colles, Henry Cope ( 1978). The Growth of Music : A Study in Musical History , 4 th ed., London ; New York : Oxford University Press. ISBN 0-19-316116-8 ( 1913 edition online at Google Books )

•  Harwood, Dane ( 1976). " Universals in Music: A Perspective from Cognitive Psychology". Ethnomusicology 20 (ฉบับที่ 3): 521 – 33. doi : 10.2307/851047 .

•  Small, Christopher ( 1977). Music, Society, Education . John Calder Publishers, London. ISBN 0-7145-3614-8

อ้างอิงจาก  http://www.oknation.net/blog/x-vista
                  http://th.wikipedia.org/

Related Articles

Free Joomla templates by Ltheme