ผลงานและรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ผลงานและรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ระดับชั้น ม1-3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ จังวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร

 

 
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ระดับชั้น ม1-3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2554
ณ จังวัดมหาสารคาม

 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพประเพณีไทย ระดับชั้น ม1-3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 ประจำปีการศึกษา 2553
ณ จังวัดอุดรธานี

 


รางวัล ๑ แสนครูดีศรีสยาม
ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนยึดมั่นในอุดมการณ์อาชีพครู
เสียสละร่วมสร้างคนสร้างชาติ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีเกียรติ
จาก มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช

 


รางวัล ผู้อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญา และวัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติ
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ องค์ราชินูปถัมภ์ด้านการอนุรักษ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์วิศิษฏศิลปิน
จาก สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

Free Joomla templates by Ltheme