ลายเพลงพื้นบ้านอีสาน

ข้อตกลงการใช้ประโยชน์เพลงวงโปงลางจากเวบไซต์ www.krusanti.org

          1. ใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น
          2. จะไม่นำไฟล์ภาพ, ไฟล์เสียง, ไฟล์วิดิโอ หรือไฟล์อื่นใดที่ดาวน์โหลดจากเวบไซต์นี้ไปใช้เพื่อการพานิชย์ หรือการค้าใดๆ ทั้งสิ้น

01 เซิ้งไทยภูเขา

02 เซิ้งกระโป๋ (อีสานใต้)

03 เซิ้งกระโป๋ (ซันตรูส)


04 เซิ้งกระติบข้าว


05 เดี่ยวโปงลางลายกาเต้นก้อน


06 เอ้ดอกคูณ


07 เอ้ฝ้าย


08 แพรวากาสินธุ์


09 แมงภู่ตอมดอก


10 ดึงครกดึงสาก


11 แม่ฮ้างกล่อมลูก


12 แหย่ไข่มดแดง


13 ตังหวาย


14 ธิดาฟ้าหยาด


15 นารีศรีอีสาน


16 ปู่ปะหลาน


17 ฟ้อนแคน


18 ฟ้อนภูไท


19 ฟ้อนภูไท 3 เผ่า


20 ฟ้อนลีลาวดี


21 ภูไทเข็ญฝ้าย


22 ภูไทโบราณ


23 ภูไทสามเผ่า


24 มโหรีอีสาน


25 ระบำจำปาศรี


26 รำ 4 ภาค


27 รำไทพวน - Dm-Am


28 รำไทพวน - Am-Am


29 ลมพัดพร้าว


30 เต้ย 3 จังหวะ


31 ศรีโคตรบูรณ์


32 สังข์สินชัย


33 สาวไหม ต่ำหูก


34 ลายฟ้อนเที่ยวเมืองขอน


35 ชมเมืองขอนแก่น


36 ออนซอนนครขอนแก่น

Related Articles

Free Joomla templates by Ltheme