เครื่องกระทบ ( Percussion Instruments)

  เครื่องกระทบ ( Percussion Instruments)  

 

 

เครื่อง ดนตรีประเภทเครื่องกระทบ ได้แก่ เครื่องดนตรีที่เกิดเสียงจากการตี การสั่น การเขย่า การเคาะ หรือการขูด การตีอาจจะใช้ไม้ตีหรืออาจจะใช้สิ่งหนึ่งกระทบเข้ากับอีกสิ่งหนึ่งเพื่อทำ ให้เกิดเสียง เครื่องกระทบประกอบขึ้นด้วยวัสดุที่เป็นของแข็งหลายชนิด เช่น โลหะ ไม้ หรือแผ่นหนังขึงตึง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 

เครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงแน่นอน ( Definite Pitch Instruments)

เครื่องดนตรีกลุ่มนี้มีระดับเสียงสูงต่ำเหมือนกับเครื่องดนตรีประเภทอื่น เกิดเสียงโดยการตีกระทบ ส่วนใหญ่ตีกระทบเป็นทำนองเพลงได้

 • ไซโลโฟน
 • ไวบราโฟน
 • มาริมบา
 • ระฆังราว
 • กลองทิมปานี
 

 

ประเภทเครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงไม่แน่นอน ( Indefinite Pitch Instruments)

เครื่องดนตรีกลุ่มนี้ไม่มีระดับเสียงที่แน่นอน หน้าที่สำคัญคือ ใช้เป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ เกิดเสียงโดยการตี สั่น เขย่า เคาะ หรือขูด

 • กลองใหญ่
 • กลองแต๊ก
 • ฉาบ
 • แทมบูริน
 • เคาเบลล์
 • คาบาซา
 • คองกา์
กิ๋ง
 • กลองชุด
บองโก
   

 

 

อ้างอิงจาก Music Subject Triam Udom Suksa School

Related Articles

Free Joomla templates by Ltheme