เครื่องลมทองเหลือง ( Brass Instruments)

  เครื่องลมทองเหลือง ( Brass Instruments)  


 

            เครื่อง ดนตรีประเภทนี้มักทำด้วยโลหะผสมหรือโลหะทองเหลือง เสียงของเครื่องดนตรีประเภทนี้เกิดจากการเป่าผ่านท่อโลหะ ความสั้นยาวของท่อโลหะทำให้ระดับเสียงเปลี่ยนไป การเปลี่ยนความสั้นยาวของท่อโลหะ
จะใช้ลูกสูบเป็นตัวบังคับ

            เครื่องดนตรี บางชนิดจะใช้การชักท่อลมเข้าออก เปลี่ยนความสั้นยาวของท่อตามความต้องการ ลักษณะเด่นของเครื่องดนตรีประเภทนี้ มีปากลำโพงสำหรับใช้ขยายเสียงให้มีความดังเจิดจ้า เรามักเรียกเครื่องดนตรีประเภทนี้รวมๆ กันว่า “ แตร ” ขนาดของปากลำโพงขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องดนตรี ปากเป่าของเครื่องดนตรีประเภทนี้เรียกว่า “ กำพวด ” (Mouthpiece) ทำด้วยท่อโลหะ ทรงกรวย ด้านปากเป่ามีลักษณะบานออก คล้ายรูปกรวย มีขนาดต่างๆ กัน ตามขนาดของเครื่องดนตรีนั้นๆ ปลายท่ออีกด้านหนึ่งของกำพวด ต่อเข้ากับท่อลมของเครื่องดนตรี

 

ตัวอย่างของเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องลมทองเหลือง

 คอร์เน็ต

ทรัมเป็ต

 บิวเกิล

 ฟลูเกิลฮอร์น

 เฟรนช์ฮอร์น

 ทรอมโบน

 บาริโทน

 ยูโฟเนียม

 ทูบา

 ซูซาโฟน

 

อ้างอิงจาก Music Subject Triam Udom Suksa School

Related Articles

Free Joomla templates by Ltheme