ดนตรีคืออะไร

สาระความรู้เกี่ยวกับดนตรี

เนื้อหาที่นำเสนอนี้ผมได้รวบรวมมาจากที่ต่างๆ เช่น จากเวบไซต์ หนังสือ นิตยสาร CD ดังนั้นจึงขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนที่ได้ให้ความรู้และมอบเป็นวิทยาทาน อีกทั้งยังช่วยทำให้เวบไซต์นี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สารบัญ

          ดนตรีคืออะไร
          ประโยชน์ของดนตรี
          ประวัติดนตรีสากล
          โน้ตสากลเบื้องต้น
          ประเภทเครื่องดนตรีสากล

Related Articles

Free Joomla templates by Ltheme